10:11 EST Thứ hai, 06/02/2023

Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi năm 2013

Thứ hai - 14/04/2014 04:16
  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2013
 
KẾ HOẠCH THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI
(Phục vụ công tác TĐG chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2013)
 
1. Khảo sát ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ tại Thư viện Trường ĐHSP Hà Nội 2
      1.1. Mục đích, yêu cầu
         Khảo sát về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học, theo yêu cầu của Tiêu chí 1 trong Tiêu chuẩn 9 của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học; hướng tới không ngừng nâng cao chất lượng phục tại Thư viện của Nhà trường.
      1.2. Quy trình thực hiện
- Xây dựng mẫu phiếu hỏi;
- Tổ chức lấy ý kiến từ cán bộ, giảng viên và người học;
- Xử lý dữ liệu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến;
- Thông báo kết quả lấy ý kiến trong toàn trường.
      1.3. Đối tượng và số lượng khảo sát
- 100% cán bộ, giảng viên;
- Sinh viên: Tất cả sinh viên K35, K36, K37 và K38;
- Mỗi cá nhân được khảo sát nhận 01 phiếu lấy ý kiến đánh giá;
- Cán bộ, giảng viên: 300 phiếu;
- Sinh viên: 1680 phiếu/1 ca;
- Dự trữ: 150 phiếu.
      1.4. Công cụ đánh giá
Việc khảo sát được tiến hành bằng phiếu khảo sát. Cán bộ tiến hành lấy ý kiến phát phiếu trực tiếp và có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, chi tiết mục đích, nội dung, ý nghĩa của kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi cho đối tượng được khảo sát.
      1.5. Thời gian thực hiện
- Quá trình khảo sát: 20/5 – 25/6/2013;
- Phân tích, xử lý số liệu: 15/8 – 15/10/2013;
- Thông báo kết quả trong toàn trường: từ 20/10/2013.

2. Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về công tác sinh viên tại Trường ĐHSP Hà Nội 2
       2.1. Mục đích, yêu cầu
         Khảo sát ý kiến từ người học về công tác sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2, phục vụ thông tin, minh chứng cho các tiêu chí trong Tiêu chuẩn 6 của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học; nâng cao chất lượng đào tạo và công tác sinh viên trong Nhà trường.
       2.2. Quy trình thực hiện
- Xây dựng mẫu phiếu hỏi;
- Tổ chức lấy ý kiến từ người học;
- Xử lý dữ liệu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến;
- Thông báo kết quả lấy ý kiến trong toàn trường.
       2.3. Đối tượng và số lượng khảo sát
- Sinh viên: Tất cả sinh viên K35, K36, K37 và K38;
- Mỗi cá nhân được khảo sát nhận 01 phiếu lấy ý kiến đánh giá;
- Số lượng: 1680 phiếu/ 1 ca;
- Dự trữ: 100 phiếu.
       2.4. Công cụ đánh giá
Việc khảo sát được tiến hành bằng phiếu khảo sát. Cán bộ tiến hành lấy ý kiến phát phiếu trực tiếp và có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, chi tiết mục đích, nội dung, ý nghĩa của kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi cho đối tượng được khảo sát.
       2.5. Thời gian thực hiện
- Quá trình khảo sát: 20/5 – 25/6/2013;
- Phân tích, xử lý số liệu: 15/8 – 15/10/2013;
- Thông báo kết quả trong toàn trường: từ 20/10/2013.

3. Các đơn vị tham gia và trách nhiệm của các bên
         3.1. Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD
 - Là đơn vị đầu mối tổ chức các hoạt động lấy ý kiến phản hồi.
 - Xây dựng nội dung và hình thức phiếu câu hỏi; Soạn thảo và thông báo các văn bản cần thiết; Thực hiện công việc báo cáo kết quả và lưu trữ tài liệu.
 - Phối hợp, triển khai công tác với các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc.
        3.2. Các khoa đào tạo, bộ môn trực thuộc
 - Cung cấp cho Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD danh sách các cán bộ, giảng viên, sinh viên K35 do đơn vị mình phụ trách trước ngày 10/05/2013 (Theo mẫu gửi kèm). Danh sách phải có các thông tin đầy đủ và chính xác đã ghi trên mẫu. Mỗi danh sách gồm 02 bản: bản mềm và bản cứng, bản cứng có chữ kí của trưởng đơn vị;
- Thông báo, tuyên truyền để cán bộ, giảng viên và sinh viên hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc “Thu thập ý kiến phản hồi”;
- Theo dõi và đôn đốc để các cá nhân được khảo sát tham gia đầy đủ;
- Tập hợp danh sách những cá nhân được khảo sát gặp khó khăn trong việc cung cấp ý kiến phản hồi, phản ánh với Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD để được giải quyết.

4. Công tác bảo mật
           Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD, các khoa đào tạo, bộ môn trực thuộc chịu trách nhiệm bảo mật những thông tin liên quan đến kết quả “Thu thập ý kiến phản hồi”  trong phạm vi phụ trách.
 
  Giám đốc
   


 
Hà Minh Tâm
 
 

 
 
Mẫu 1: Danh sách cán bộ, giảng viên của Khoa (Bộ môn).
 
. TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA (BỘ MÔN)...
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2013
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA KHOA (BỘ MÔN)...
(Số liệu tính đến ngày 30/05/2013)
 
Stt Họ và tên Học hàm, học vị Bộ môn giảng dạy Ghi chú
1        
2        
3        
 
 
 
  Trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)
   
 
 
 
Mẫu 2: Danh sách sinh viên K... khoa …
 
 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA (BỘ MÔN)...
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2013
 
DANH SÁCH SINH VIÊN K... KHOA ...
(Số liệu tính đến ngày 30/05/2013)
 
Stt Họ và tên Chi đoàn Ghi chú
1      
2      
3      
 
  Trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)
   
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1659

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8494

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078849