10:40 EST Thứ hai, 06/02/2023

Bảng câu hỏi phỏng vấn

Chủ nhật - 04/05/2014 23:29
.

.

Bảng câu hỏi phỏng vấn
 
  Điểm PVSinh viên PV Giáo viên
1. Mục đích và mục tiêu, kết quả học tập mong đợi   - Tại sau em chọn ngành (chương trình) này? Em có thể nói mục tiêu, mục đích của em sau khi tốt nghiệp không?
- Khi ra trường em có thể làm việc được ở những lĩnh vực ngành nghề nào? Em có thể có những kỹ năng chuyên môn gì?
 
-    Thầy, cô có thể cho biết sứ mệnh và tầm nhìn của trường/ khoa?
-    Mục tiêu, mục đích của học phần thầy, cô đang giảng dạy là gì?
 • Chương trình có kết quả học tập mong đợi được trình bày rõ ràng
 
 • Chương trình đẩy mạnh việc học cách học và học tập suốt đời
 
 • Kết quả học tập mong đợi bao gồm cả kiến thức và kỹ năng đại cương lẫn kiến thức và kỹ năng chuyên ngành
 
 • Kết quả học tập mong đợi phản ánh rõ yêu cầu của các bên liên quan (Chính quyền, giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng lao động, nhà trường)
 
Ý kiến chung      
2. Nội dung chương trình   - Kiến thức các em học được có giúp các em cảm thấy tự tin rằng các em sẽ làm tốt công việc sau khi ra trường không?
- Theo các em, chương trình tốt ở điểm nào? Cần cải tiến ở những điểm nào?
- Khoa có sơ đồ chương trình đào tạo không?
- Mối liên hệ giữa nội dung chương trình và sứ mệnh của trường/kết quả học tập mong đợi của chương trình?
 • Nội dung chương trình cân bằng tốt giữa kiến thức và kỹ năng đại cương và chuyên ngành
 
 • Nội dung chương trình phản ánh tầm nhìn và sứ mệnh của trường đại học
 
 • Chương trình thể hiện đầy đủ kết quả học tập mong muốn
 
 • Từng học phần đều đóng góp vào việc đạt được kết quả học tập mong muốn
 
Ý kiến chung      
3. Chương trình chi tiết   Em xem đề cương chi tiết của các học phần ở đâu?
Em sử dụng đề cương chi tiết nhằm mục đích gì?
-    Nhà trường/Khoa có áp dụng đề cương chi tiết của CTĐT?
-    Đề cương chi tiết được phổ biến như thế nào?
 
 • Trường đại học áp dụng đề cương chi tiết chương trình
 
 • Đề cương chi tiết chương trình cho thấy kết quả học tập mong muốn
 
 • Đề cương chi tiết chương trình cung cấp nhiều thông tin cho các bên liên quan (Chính quyền, giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng lao động, nhà trường)
 
Ý kiến chung      
4. Cấu trúc chương trình   -                      - Kiến thức học phần được cập nhật thế nào?
-                      - Các em mong muốn học được những gì?
-                      - Chương trình có đáp ứng nhu cầu hiểu biết của các em không?
-    Cấu trúc chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nào?
-    Khoa phân bố các học phần như thế nào? Có hợp lý không?
 • Chương trình giảng dạy kết cấu chặt chẽ; tất cả các môn học và học phần đều hoà hợp nhau
 
 • Chương trình giảng dạy thể hiện rõ ràng các học phần cơ bản, các học phần trung gian, các học phần chuyên môn và luận văn hay tiểu luận
 
 • Chương trình giảng dạy được cập nhật
 
Ý kiến chung      
5. Khái niệm sư phạm và chiến lược giảng dạy/học tập   - Các phương pháp GV thường sử dụng khi giảng dạy trên lớp? Lợi ích của các phương pháp đó?
- Em có thường chuẩn bị bài trước khi đến lớp không?
- Thầy cô thường áp dụng phương pháp giảng dạy nào? (Khám phá, nêu tình huống,….) Xin thầy/cô nói rõ hơn về phương pháp dạy khám phá?
 - Thầy cô có thể nêu một vài khó khăn thực tế gặp phải khi áp dụng phương pháp khám phá? Hướng khắc phục?
 • Cán bộ có chiến lược giảng dạy/học tập rõ ràng
 
 • Chiến lược giảng dạy/học tập giúp sinh viên thu được và vận dụng được kiến thức về mặt lý thuyết
 
 • Chiến lược giảng dạy/học tập hướng về sinh viên và kích thích việc học có chất lượng
 
 • Chương trình giảng dạy kích thích học bằng hành động/học tích cực
 
 • Chương trình giảng dạy kích thích học chủ động và hỗ trợ cho việc học cách học
 
Ý kiến chung      
6. Đánh giá sinh viên   - Trong mỗi học phần, GV có phổ biến cách tính điểm, các tiêu chí đánh giá không?
- GV sử dụng các hình thức gì khi thực hiện kiểm tra, đánh giá học phần?
- Em có nhận xét gì về cách đánh giá của giảng viên? Phương pháp đánh giá của giảng viên có phù hợp không?
- Cách thức tiến hành đánh giá sinh viên cảu khoa được thực hiện như thế nào?
-  Các tiêu chí đánh giá, cách cho điểm được phổ biến đên sinh viên như thế nào?
-  Qui mô đánh giá có bao trùm toàn bộ các mục tiêu CTĐT?
 
 • Đánh giá sinh viên có thể xem là kiểm tra đầu vào, kiểm tra quá trình tiến bộ của sinh viên và kiểm tra cuối khoá
 
 • Đánh giá dựa trên các tiêu chí
 
 • Đánh giá sinh viên sử dụng nhiều phương pháp
 
 • Đánh giá phản ánh kết quả học tập mong muốn và nội dung chương trình
 
 • Các tiêu chí để đánh giá chính xác và được biết đến một cách rộng rãi
 
 • Việc sắp xếp đánh giá bao phủ mục tiêu chương trình giảng dạy
 
 • Tiêu chuẩn được áp dụng trong đánh giá chính xác và ổn định
 
 • Việc sắp xếp theo hệ thống của đánh giá, phương pháp đánh giá và chính việc đánh giá phụ thuộc vào việc đảm bảo chất lượng và việc nghiên cứu cẩn thận
 
Ý kiến chung      
7. Chất lượng giảng viên   - Em có nhận xét (sơ lược) gì về trình độ chuyên môn của giảng viên mà em đã học?
- Em có thường thực hiện công tác đánh giá giảng viên không? Đánh giá bằng cách nào?
-    Nhà trường/Khoa có hệ thống nhận xét giảng viên định kỳ?
-    Kết quả nhận xét có thúc đẩy giảng viên đổi mới hiệu quả giảng dạy?
-    Nhà trường/Khoa có hệ thống quản lý giờ giảng?
-    Nhà trường/Khoa có chính sách khuyến khích giảng viên dạy tốt?
 • Giảng viên thành thạo về nhiệm vụ của họ và có khả năng đáp ứng các yêu cầu
 
 • Giảng viên có khả năng để thực hiện chương trình giảng dạy
 
 • Tuyển dụng và thăng tiến dựa trên công lao học thuật
 
 • Vai trò và mối quan hệ giữa các cán bộ được xác định và nhận thức rõ ràng
 
 • Các nhiệm vụ được xác định phù hợp với bằng cấp, kinh nghiệm và kỹ năng
 
 • Việc quản lý thời gian và hệ thống khích lệ cần phục vụ trực tiếp cho chất lượng dạy và học
 
 • Trách nhiệm của cán bộ được quy định rõ ràng
 
 • Có dự liệu cho việc xem xét lại, tư vấn và bố trí lại
 
 • Thôi việc, nghỉ hưu và phúc lợi xã hội được lên kế hoạch và thực hiện tốt
 
 • Có hệ thống đánh giá phẩm chất hiệu quả
     
Ý kiến chung      
8. Chất lượng của cán bộ phục vụ   - Theo em, Khoa có đủ cán bộ thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính không?
- Các em có thường đến văn phòng Khoa để hỏi thông tin không? Thái độ của các thầy/cô ở văn phòng Khoa như thế nào?
Nhà trường/Khoa có đủ cán bộ phục vụ thư viện/phòng thực hành? (bao nhiêu)
Khoa có chính sách gì để phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ này?
Công tác cố vấn học tập của đơn vị như thế nào? Có gặp khó khăn gì hay không?
 • Có đủ cán bộ phục vụ cho thư viện
 
 • Có đủ cán bộ phục vụ cho phòng thí nghiệm
 
 • Có đủ cán bộ phục vụ cho phòng máy tính
 
 • Có đủ cán bộ phục vụ để giúp đỡ sinh viên
 
Ý kiến chung  
9. Chất lượng sinh viên   - Chương trình học có quá tải so với em không?
- Em thấy khối lượng thực học so với kế hoạch như thế nào? Các môn học có được phân bố hợp lý hay không?
Nhà trường/Khoa có nhận xét chung gì về chất lượng … của SV:
 • Đầu vào?
 • Quá trình học tập tiến bộ?
 • Đầu ra?
 • Chọn sinh viên đầu vào hợp lý
 
 • Chính sách thu nhận sinh viên thích hợp
 
 • Hệ thống tín chỉ thích hợp
 
 • Khối lượng học tập thật sự khớp với khối lượng được tính toán
 
Ý kiến chung      
10. Hỗ trợ sinh viên   - Em có đủ hồ sơ ghi nhận về quá trình học tập của mình? (bảng điểm, …)
- Em thường gặp những khó khăn gì trong học tập?...
-    Nhà trường/Khoa quản lý quá trình học của sinh viên như thế nào?
-    Nhà trường/Khoa có chính sách gì để hỗ trợ các mặt sinh hoạt và học tập của SV?
 • Hệ thống ghi nhận sự tiến bộ của sinh viên thích hợp
 
 • Sinh viên nhận phản hồi đầy đủ về thành quả của họ
 
 • Hướng dẫn cho sinh viên năm đầu hợp lý
 
 • Môi trường vật chất cho sinh viên là thoả đáng
 
 • Môi trường tâm lý và xã hội cho sinh viên là thoả đáng
 
Ý kiến chung      
11. Thiết bị và cơ sở hạ tầng   - Theo em, tài liệu giáo viên đưa ra có đủ phục vụ cho việc học không?
- Em có hay đến thư viện Khoa (…) để học và mượn sách không? Em có hhận xét gì về thư viện Khoa? (phòng máy tính, phòng thí nghiệm)
- Thầy/ cô có nhận xét gì về số lượng và chất lượng của tài liệu chuyên ngành tại TTHL và thư viện Khoa? (Nhận xét về phòng thí nghiệm, máy tính…)
 
 • Thiết bị giảng dạy (hội trường, phòng học) thích hợp
 
 • Thư viên đầy đủ và cập nhật
 
 • Phòng thí nghiệm đầy đủ và cập nhật
 
 • Máy vi tính đầy đủ và cập nhật
 
 • Môi trường sức khoẻ và tiêu chuẩn an toàn thoả mãn các đòi hỏi của địa phương về tất cả các mặt
 
Ý kiến chung      
12. Đảm bảo chất lượng   - Em biết gì về hoạt động đảm bảo chất lượng CTĐT của khoa, nhà trường?
- Việc tổ chức thi cử có được thực hiện nghiêm túc, bài bản không?
-    Gần đây khoa có thực hiện cải tiến chương trình đào tạo không? Lý do
-    Nhà trường/Khoa có ban nào tham gia đảm bảo chất lượng không? Chức năng và nhiệm vụ của ban này là gì?
 • Chương trình giảng dạy được đánh giá thường xuyên
 
 • Việc sửa lại chương trình giảng dạy được tiến hành sau những khoảng thời gian hợp lý
 
 • Đảm bảo chất lượng chương trình giảng dạy hợp lý
 
 • Đảm bảo chất lượng kiểm tra đánh giá hợp lý
 
Ý kiến chung      
13. Đánh giá của sinh viên   Em có thường thực hiện việc nhận xét lớp học phần không? Các phiếu nhận xét được phát khi nào?
Sau khi góp ý, em nhận thấy CTĐT/học phần có được cải tiến? Ví dụ?
Nhà trường có hệ thống lấy ý kiến người học về CTĐT? Việc lấy ý kiến được nhắm vào đối tượng nào và tổ chức khi nào?
 • Các học phần và chương trình giảng dạy lệ thuộc vào việc đánh giá có hệ thống của sinh viên
 
 • Phản hồi của sinh viên được sử dụng cho việc cải tiến
 
Ý kiến chung      
14. Thiết kế chương trình   - Em nhận thấy chương trình hiện tại có cần cải tiến không?
- Em có tham gia xây dựng/cải tiến CTĐT không? Bằng hình thức nào?
- Giảng viên tham gia thiết kế CTĐT bằng phương pháp, hình thức nào?
-  Cựu sinh viên, người sử dụng lao động tham gia thiết kế CTĐT bằng phương pháp, hình thức nào?
 
 • Chương trình giảng dạy được phát triển bởi sự tham gia của tất cả các cán bộ
 
 • Sinh viên cũng được liên quan vào việc thiết kế chương trình
 
 • Thị trường lao động cũng được liên quan vào việc thiết kết chương trình
 
Ý kiến chung      
15. Các hoạt động phát triển cán bộ   - Em thấy giáo viên, cán bộ của khoa có thường được cử đi học không? Nhà trường/Khoa có kế hoạch chiến lược để phát triển đội ngũ cán bộ của đơn vị không?
 • Có tầm nhìn rõ ràng về nhu cầu phát triển cán bộ
 
 • Hoạt động phát triển cán bộ phù hợp với nhu cầu
 
Ý kiến chung      
16. Phản hồi từ các bên liên quan   - (Cựu sinh viên) Em có thường góp ý xây dựng CTĐT không? Bằng hình thức nào? -  Cựu sinh viên, người sử dụng lao động góp ý xây dựng CTĐT bằng phương pháp, hình thức nào?
 
 • Có phản hồi một cách có hệ thống hợp lý từ thị trường lao động (các nhà tuyển dụng)
 
 • Có phản hồi một cách có hệ thống hợp lý từ cựu sinh viên
 
Ý kiến chung      
17. Đầu ra   - Em có tự tin vào trình độ đạt được của mình sau khi tốt nghiệp?
-  Theo em, có cần thiết để học cải thiện?
- Tỉ lệ SV đậu tốt nghiêp như thế nào? Tăng hay giảm? Nguyên nhân?
- Tỉ lệ SV bỏ học?
 • Tỉ lệ thi đậu là thoả đáng
 
 • Trình độ của người tốt nghiệp là thoả đáng
 
Ý kiến chung      
18. Sự hài lòng của các đối tượng có liên quan
Đơn vị có phương pháp hợp lý & có cấu trúc, để thu nhận phản hồi về sự hài lòng của các đối tượng liên quan: sinh viên, cựu sinh viên, sinh viên vừa tốt nghiệp, nhà tuyển dụng và chính quyền.
  - Em có hài lòng về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, điều kiện học tập…? Khoa có hình thức ghi nhận nào để em có góp ý về khoa không? -    Tỉ lệ sinh viên của khoa tìm được việc làm (sau khi tốt nghiệp)? – Các nhà tuyển dụng có phản hồi gì về sinh viên tốt nghiệp của khoa?
Nhận định chung      
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Hòa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1710

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8545

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078900