11:00 EST Thứ hai, 06/02/2023

Công văn 1398

Thứ hai - 28/04/2014 23:43
Để thực hiện Luật giáo dục đại học và triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 như sau: ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 1398/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013
 
Kính gửi:
-  Các đại học, học viện;
-  Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
         Để thực hiện Luật giáo dục đại học và triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 như sau:

         1.  Thành lập, kiện toàn đơn vị chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục.

         2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013, từng bước hình thành văn hóa chất lượng bên trong nhà trường. Gửi kế hoạch được phê duyệt về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục qua email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn trước ngày 31/3/2013.

         3. Triển khai công tác tự đánh giá; cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:

         a) Đối với các trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá:
          - Rà soát, cập nhật số liệu và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; lưu ý một số tiêu chí đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Khuyến khích các trường, cơ quan chủ quản của các trường, các hiệp hội, các sở giáo dục và đào tạo (có các trường trung cấp chuyên nghiệp đóng trên địa bàn) tổ chức các hoạt động đánh giá đồng nghiệp để giúp từng trường nâng cao chất lượng tự đánh giá cũng như để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. Coi hoạt động này như bước tập dượt trước khi chính thức liên hệ với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đánh giá ngoài;
          - Đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

         b) Đối với các trường chưa hoàn thành báo cáo tự đánh giá:
        Tiến hành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tương ứng với từng khối trường: hoàn thành trước ngày 31/12/2013. Sau đó tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng theo kế hoạch đề ra trong báo cáo tự đánh giá.

         4. Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Cử cán bộ, giáo viên, giảng viên có đủ điều kiện và năng lực tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên.
Trong quá trình triển khai, nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại (04) 39747108, fax (04) 39747109, email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn./.
 
Nơi nhận:
-      Như trên;
-      Bộ trưởng (để b/c);
-      Cơ quan chủ quản của các trường;
-      Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập;
-      Hiệp hội các trường CĐ, TC kinh tế - kỹ thuật;
-      Các sở giáo dục và đào tạo;
-      Cục Nhà trường – Bộ QP;
-      Vụ GDĐH, Vụ GDCN;
-      Website Bộ GDĐT; 
-      Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
   
Bùi Văn Ga
 
 

Những tin mới hơn

 

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 1734

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8569

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1078924